U als opdrachtgever of uitzendkracht wilt natuurlijk voor honderd procent kunnen rekenen op uw uitzendbureau. Optix is een uitzendbureau die u absolute zekerheid en kwaliteit kan bieden.

Financieel Betrouwbaar Optix is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), een stichting die periodiek toetst of alle sociale premies en belastingen correct worden afgedragen. Dat beperkt uw risico van inlenersaansprakelijkheid.

CAO voor Uitzendkrachten Optix hanteert de CAO voor uitzendkrachten. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd